2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. Tel.: (06) 26/311-841 Email: matefotooptika@gmail.com

Adatvédelem, sütihasználat

Tájékoztató a sütikről

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A süti (eredeti nevén „cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Honlapunk egyes részei cookie-kat (ideiglenes cookie-k) használnak. A cookie-k különböző információtartalmat hordozhatnak egyes funkciókhoz (pl. keresés, bejelentkezés, látogatottságmérés) szükséges speciális technikai információt, vagy felhasználói azonosítót a meglátogatott oldalak nyomon követésére. A cookie-k minden esetben csak olyan személyes jellegű információt tartalmazhatnak, amelyeket a felhasználó maga ad meg. A cookie-k sem a felhasználó merevlemezéről, sem más oldalak által létrehozott cookie-kból nem képesek információkat leolvasni. Ha a felhasználó nem szeretne cookie-kat kapni az internetezés során, beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse a cookie-k megjelenésére, és dönthessen azok engedélyezéséről vagy letiltásáról. A felhasználó a böngészőben eleve is letilthatja az összes cookie-t, de így lehet, hogy nem fog tudni minden oldalt megfelelően használni.

Ideiglenes cookie-k

Amikor a felhasználó a weboldalunk egyik lapjáról egy másikra vált, gyakran szükséges, hogy hozzá kapcsolódó technikai információkat tároljunk. Ez az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az oldalon történő navigációt. Ez a fajta cookie nem tartalmaz azonosító információt és csak az oldalon történő tartózkodás idejére tárolódik.

Belépéshez kapcsolódó ideiglenes cookie

Amikor a felhasználó egy védett felületre lép be, számítógépén megjelenhet egy cookie a belépési adatok megjegyzésére. Ez a felhasználó kényelmét szolgálhatja, mivel a következő látogatások során így nem kell mindig ismételten megadnia a belépési adatait.

Harmadik fél által létrehozott cookie-k az oldalunkon

Az adatkezelő nem engedélyezi, hogy a weboldalán keresztül harmadik fél cookie-kat hozzon létre a felhasználó számítógépén, kivéve, ha kifejezetten kérjük, illetve a cookie-k közvetlen irányításunk alatt állnak és harmadik fél által nem használhatók illetve hozzáférhetők a jelen iratban foglaltak kivételével.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az Info tv. 14. §-a alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.
Az Info tv. 17. §-a szerint a személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A fenti adatok megadásáról az érintett felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása amelynek megadás a honlap megnyitásával, illette egyes- regisztrációhoz kötött részeibe kötött belépéssel történik.

A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, illetve megtilthatja a használatukat a következő címre küldött e-maillel vagy postacímre küldött levéllel:

e-mail: matefotooptika@gmail.com
Postacím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Az adatfeldolgozó nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot egyebekben törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő töröl. A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Linkek más webhelyekre

Weboldalunk linkeket kínál más külső weboldalak elérésére, amelyek további hasznos információval szolgálhatnak. Az itt leírt irányelvek és eljárások ezen oldalakra nem vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezen oldalak adatvédelmi, biztonsági, illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott oldal rendszergazdájánál. Előfordulhat, hogy a linkelt weboldalakon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek cégünk álláspontjával.

A böngésző cookie beállításai

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

A Weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére.

A  Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a weboldal üzemeltetője számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies